Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.
KVETY | ZÁHRADKA | OKRASNÁ ZÁHRADA | ZDRAVÁ VÝŽIVA | RECEPTY | PORADŇA | KUTIL | ENCYKLOPÉDIA | DOM A CHALUPA |                               ADRESÁR | REKLAMA | KONTAKT

NÁPOJE | ŽIVOTNÉ PROSTREDIE | ZAUJÍMAVOSTI | DOBRÉ RADY | GARDEN PARTY | VÝSTAVY | DISKUSIE K ČLÁNKOM                                                             MAPA STRÁNOK
Hľadať na stránkach

Nájdete nás aj
na FaceBook-u

Nájdete nás aj
na Youtube

Éčka
PartnePartneri

Naposledy pridané


Najčítanejšie

EFSA potvrdila bezpečnosť aspartámu pre väčšinu populácie dátum pridania
12-12-2013


Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA - European Food Safety Authority) vo svojom celkovom posudku rizík tohto sladidla došiel k záveru, že aspartám a produkty jeho rozkladu sú pri súčasnom dávkovaní pre ľudské zdravie bezpečné. Pre vyhotovenie tohto posudku vypracoval úrad komplexný prehľad všetkých dostupných vedeckých výskumov aspartámu a produktov jeho rozkladu, vrátane štúdií u zvierat aj u ľudí.


„Tento posudok predstavuje jedno z najkomplexnejších hodnotení rizík aspartámu, aké boli kedy vyhotovené. Je to krok vpred pri posilňovaní dôvery spotrebiteľov k vedeckému podporovaniu európskeho systému pre bezpečnosť potravín a reguláciu potravinových prísad,” povedala predsedníčka skupiny EFSA pre potravinové prídavné látky a zdroje nutrientov pridávaných do potravín (ANS Panel), Dr. Alicja Mortensen.

Odborníci skupiny ANS Panel zohľadnili všetky dostupné informácie a na základe podrobnej analýzy došli k záveru, že súčasná hodnota prijateľného denného príjmu (ADI) 40 mg/kg za deň je pre väčšinu populácie nezávadná. Avšak pre pacientov trpiacich ochorením fenylketonúriou (PKU) nie je hodnota ADI vhodná, pretože musia prísne dodržiavať diétu s nízkym obsahom fenylalanínu (aminokyselina obsiahnutá v bielkovinách).

Na základe dôkladného preskúmania podkladov zo štúdií zvierat a ľudí tak odborníci vylúčili potenciálne riziko, že aspartám môže spôsobiť poškodenie génov, vrátane rakoviny. Odborníci EFSA tiež prišli na to, že aspartám nepoškodzuje mozog ani nervový systém a ani neovplyvňuje správanie alebo kognitívne funkcie, a to ani u detí, ani u dospelých. Z hľadiska tehotenstva skupina uviedla, že neexistuje žiadne riziko pre vývoj plodu, ktoré by súviselo s vystavením fenylalanínu z aspartámu pri súčasnej hodnote ADI (s výnimkou žien trpiacich ochorením PKU).

Tento posudok objasňuje, že produkty rozkladu aspartámu (fenylalanín, metanol a kyselina asparágová) sú tiež prirodzene obsiahnuté v iných potravinách (napríklad metanol sa nachádza v ovocí a zelenine). Účinok produktov rozkladu aspartámu na celkový účinok stravy obsahujúcej tieto látky je nízky.

Posudok obsahuje tiež kritéria použité na identifikáciu štúdií významných pre hodnotenie rizika, ako aj štandardy aplikované pri hodnotení vedeckých podkladov. Odborníci EFSA preskúmali všetky nejasnosti týkajúce sa hodnotenia aspartámu. Posudok vysvetľuje aj to, akým spôsobom boli zohľadnené pri hodnotení riziká, aby sa zabezpečilo, že nebude podcenené žiadne riziko spojené s aspartámom.

Skupina ANS Panel mohla vykonať komplexné posúdenie na základe dvoch verejných výziev na poskytnutie údajov, vďaka ktorým boli sprístupnené vedecké informácie zahŕňajúce známe, ako aj predtým nezverejnené údaje a štúdie.

Skupina EFSA zhromaždila počas konzultácií vyše 200 komentárov k návrhu posudku (ktoré sa konali od 9. 1. 2013 do 15. 2. 2013) a všetky ich zohľadnila. V priebehu konzultácií zorganizovala agentúra EFSA tiež stretnutie so zainteresovanými stranami, aby prekonzultovali návrh posudku a spätnú väzbu získanú cez on-line konzultácie. Dialóg agentúry EFSA so zúčastnenými stranami odhalil, že je potrebné objasniť ešte veľa dôležitých aspektov návrhu posudku, aby sa mohla publikovať jeho finálna verzia.

EFSA zverejnila aj komentáre k návrhu posudku, ktoré dostala v priebehu verejných konzultácií, spolu s odpoveďami na dané komentáre a vyjadrením k dvom nedávnym publikáciám, jednej od Americkej agentúry pre ochranu životného prostredia a druhú vyhotovil Gift a kol., ktoré boli predložené agentúre EFSA po ukončení verejných konzultácií. Žiadna z týchto štúdií nie je v rozpore so záverom agentúry EFSA k aspartámu.

„Vďaka systematickému a dôslednému prehodnocovaniu účinkov rôznych zložiek potravín máme opäť dobrú správu, že práve aspartám (a produkty jeho rozkladu), bol opakovane vyhodnotený ako bezpečné sladidlo, bez negatívneho vplyvu na naše zdravie. Pri odporúčanej dennej dávke sa naďalej nemusíme báť siahnuť po aspartáme alebo produktov s jeho obsahom. Táto dobrá správa teší nielen odbornú verejnosť, ale aj ľudí, ktorí jednak bojujú s obezitou a chcú si strážiť svoju telesnú hmotnosť, a tým aj denný príjem kJ. Rovnako sa poteší početná obec pacientov s cukrovkou (diabetes mellitus), pre ktorých je toto sladidlo dôležité pri dodržiavaní nevyhnutnej diéty,“ uviedol primár MUDr. Miloš Bubán.

Bezpečnosť produktov rozkladu aspartámu

Vzhľadom na to, že rozklad aspartámu v črevách je veľmi rýchly a úplný, nepotvrdili sa žiadne negatívne účinky nasledujúce po vstrebaní aspartámu, ktoré by mohli byť zapríčinené jednou alebo viacerými z troch zložiek: kyselina asparágová, fenylalanín alebo metanol. Vedecký posudok agentúry EFSA uvádza aj možné riziká súvisiace s týmito troma produktmi rozkladu a v závere konštatuje, že pri súčasnom dávkovaní nepredstavujú žiadne zdravotné nebezpečenstvo.

Fenylalanín je amonikyselina, ktorá vytvára bielkoviny v mnohých potravinách. Pri vysokých dávkach je toxická, predovšetkým pre vývin plodu u žien, ktoré trpia fenylketonúriou (PKU).
Metanol sa nachádza alebo sa môže uvoľňovať z potravín ako je ovocie a zelenina a taktiež sa prirodzene vytvára v organizme. Toxickým sa stáva vtedy, keď sa prijíma v extrémne veľkých množstvách, ako napríklad pri konzumácii určitých domácich alkoholických nápojov. Odborníci EFSA konštatovali, že metanol sa z aspartámu uvoľňuje len v malých dávkach v porovnaní s celkovými dávkami metanolu zo všetkých zdrojov.
Kyselina asparágová je aminokyselina obsiahnutá v bielkovinách. Telo si dokáže kyselinu asparágovú premeniť na neurotransmitér glutamát, ktorý môže mať pri vysokých dávkach škodlivý účinok na nervový systém. Odborníci EFSA však nenašli žiadne dôkazy o neurotoxicite súvisiacej s aspartámom a došli k záveru, že kyselina asparágová odvodená z aspartámu nemusí vyvolávať obavy o bezpečnosť spotrebiteľov.

Pozn.: Hoci EFSA už v minulosti vyhotovila štúdie o aspartáme, toto je prvý komplexný posudok rizík aspartámu, o ktorý bola agentúra požiadaná a ktorý bol vyhotovený skupinou ANS Panel.

Autor: Tomáš Kočí, live positively
   

verzia pre tlač

Reakcie na článok počet príspevkov: 11 cukor je zdravš 16-12-2013 | 0:10:06
No to určite! EFSA je kúpená lobingom potravinárskych firiem. FUJ
Vaša reakcia:


Podpis:


Odpovedzte na kontrolnú otázku: Akú farbu má SNEH?
(bez správnej odpovede automat nezaznamená Váš príspevok,
a obsah, ktorý ste napísali, sa stratí. Zásady ochrany osobných údajov nájdete TU. )
Partnerské portále

Posledné reakcie

ReklamaNajdiskutovanejšie

KVETY | ZÁHRADKA | OKRASNÁ ZÁHRADA | ZDRAVÁ VÝŽIVA | RECEPTY | PORADŇA | KUTIL | ENCYKLOPÉDIA | POHĽADNICE | ADRESÁR | REKLAMA | MAPA STRÁNOK | KONTAKT
Obsah stránok je predmetom autorsko-právnej ochrany v zmysle Autorského zákona č.387/1997 Z.z. v platnom znení. Delphine Computers & Software Studio ochrana osobných údajov